See complex on google map

See who has already invested

Site characteristics

Teren objęty statusem SSE, nie będący własnością Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Stresy Ekonomicznej S.A. W celu uzyskania informacji dotyczących zagadnień infrastrukturalnych prosimy o kontakt Gminą Lubsko:

Henryk Dybka
tel.+ 48 609 508 531
mail: hdybka@lubsko.pl

They trusted us and have invested here