Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Działalność
Przejdź do strony: Partnerzy

Partner Strategiczny KSSSE S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

www.bgk.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

Bank wspiera przedsiębiorców, oferując kompleksowy zestaw nowoczesnych usług bankowych dopasowanych do ich specyficznych potrzeb, w tym: rachunki bankowe, lokaty, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne.  Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości, oferując m.in. gwarancję Biznesmax. Ich celem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

BGK realizuje programy i projekty wspierające rozwój firm, w tym m.in.  kredyty na innowacje technologiczne - dla projektów dotyczących wdrażania innowacji o charakterze technologicznym oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowych stanowisk pracy – „Wsparcie w starcie”.

Jednym z istotnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw dzięki szerokiej palecie produktów finansowania handlu zagranicznego i ekspansji zagranicznej.

BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Zapraszamy do współpracy

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32 c, 65-058 Zielona Góra
tel. 0 68 328 06 40, tel. kom. 510 044 133
fax 0 68 328 06 43
e-mail: zielonagora@bgk.pl

Przejdź do strony: Partnerzy Instytucjonalni
Przejdź do strony: Kancelarie prawne
Przejdź do strony: Firmy audytorskie, konsultingowe, doradztwa finansowego
Przejdź do strony: Firmy doradztwa personalnego
Przejdź do strony: Pozostali partnerzy